MŪSU BIROJS SPECIALIZĒJAS:

  • CIVILLIETĀS UN KOMERCLIETĀS
  • AIZSTĀVĪBA KRIMINĀLPROCESOS
  • NODOKĻU LIETĀS
  • APDROŠINĀŠANAS LIETĀS
  • NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA DARĪJUMOS UN KOMERCDARĪJUMOS
  • BŪVNIECĪBAS LIETĀS UN PUBLISKAJOS IEPIRKUMOS
  • ĢIMENES TIESĪBĀS
  • MANTOJUMA TIESĪBĀS
  • ADMINISTRATĪVĀS TIESĪBĀS